Wij werken met meerdere hondenrassen

Namelijk Grote Poedels, Golden Retrievers en Mechelse Herders, maar voornamelijk kruisingen hiervan. Het grote voordeel daarvan is dat er gefokt wordt met verschillende genenpolen waardoor er zowel medisch als gedragsmatig een grotere kans is dat er stabiele, gezonde en sociale pups geboren worden.

In de basis fokken wij drie verschillende kruisingen: goldendoodles, shepadoodles en golden retriever mix. We gebruiken juist deze kruisingen om de volgende redenen:

  • Verschillende genenpolen geeft diversiteit en sterke gezonde honden, zowel medisch als gedragsmatig.

  • Zowel de Grote Poedel als de Mechelse Herder (lijken in karakter veel op elkaar) zijn uitermate intelligent en leren snel en gemakkelijk. Beiden zijn zeer baasgericht. Dit zijn zeer fijne eigenschappen voor een assistentiehond. Daarbij zijn het relatief gezonde en sterke rassen, maar: een 100% Grote Poedel mist soms wat werkdrift en een 100% Mechelse Herder is vaak te scherp, heeft te veel bewakingsdrift.

  • Een Golden Retriever is heel zacht van karakter, meestal een allemansvriend met heel veel werkdrift. Van de Golden Retriever willen we wel het zachte karakter en de werkdrift, liever niet de allemansvriend. Het is prettig wanneer een assistentiehond niet van nature zeer gericht is op álle mensen, maar alleen gericht is op zijn of haar geleider.

Goldendoodles

50% golden retriever + 50% grote poedel
37.5% golden retriever + 62.5% grote poedel
25% golden retriever + 75% grote poedel
12.5% golden retriever + 87.5% grote poedel
12.5% golden retriever + 62.5% grote poedel + 25% herder

Shepadoodles

50% mechelse herder + 25% grote poedel + 25% golden retriever

Golden retriever mix

>50% golden retriever + golden poedel
Meer weten over onze manier van fokken of heb je andere vragen? Neem gerust contact op.

Blindengeleidehond

Een blindengeleidehond wordt opgeleid door een blindengeleidehondenschool. De blindengeleidehond kan in uitzonderlijke gevallen, wanneer er nog restvisus is, voor een deel worden opgeleid in teamtraining. Dit wordt afgestemd per traject met de individuele client, maar normaal gesproken wordt een blindengeleidehond in zijn geheel getraind door een blindengeleidehondenschool.

Wanneer er een aanvraag voor een geleidehond is, wordt er bekeken of er al een passende hond klaar is. Er is altijd een wachttijd van minimaal een half jaar tot een jaar, totdat er een hond helemaal klaar is en dit is afhankelijk van hoeveel aanvragen en honden er op dat moment zijn. Er wordt zoveel mogelijk gekeken naar het karakter van de client, zijn of haar looptempo en omgeving en wat het werkaanbod van de hond zal zijn. Er zijn mensen met blindengeleidehonden die maar een paar vaste routes hebben, maar tegenwoordig heb je steeds meer mensen die met hun GPS op stap gaan en die door heel Nederland reizen. Dit vergt een ander type hond. Niet iedere hond is geschikt voor elk type werk. Het is maatwerk om te kijken welke hond bij welke client past, waarna de opleiding nog moet volgen. Het opleiden gebeurt grotendeels op de trainingsschool en tegen het einde van de opleiding wordt het maatwerk gedaan in de leefomgeving van de client waar de vaste routes worden gelopen.

ADL-Hulphond

Een ADL (Algemeen Dagelijkse Levensverrichtingen) assistentiehond helpt iemand met een motorische beperking met alledaagse activiteiten. Hierbij kan je denken aan kleding aan- en uittrekken, deuren openen en sluiten, objecten oprapen en aangeven en nog veel meer. Een ADL-assistentiehond zorgt ervoor dat iemand zelfredzamer wordt en minder afhankelijk van anderen, zowel binnen- als buitenshuis. Een ADL-assistentiehond kan een oplossing bieden voor personen die beperkt zijn in hun functioneren en zelfstandig(er) willen leven.

Kom in contact met ons om te kijken of je in aanmerking komt voor een ADL-assistentiehond.

Autisme Assistentiehond


Epilepsie Assistentiehond

Een Epilepsie assistentiehond wordt net als de DAD getraind om met zijn neus te werken. Ook Epilepsie zorgt voor een (hormonale) verandering in het lichaam waarbij een geur vrijkomt. Een assistentiehond kan hierdoor een oplossing bieden voor mensen die aan deze en andere lichamelijke aanvallen kenmerkende ziektes leiden.

Zo kan een assistentiehond schade door aanvallen beperken door de vroegtijdige waarschuwing, de aanvallen zijn hierdoor lichter (eerder medicatie innemen) en beperkt extra schade zoals valschade door bijvoorbeeld te gaan zitten. Daarnaast kan een assistentiehond de zelfredzaamheid verhogen door mensen gerust te stellen dat ze tijdelijk gewaarschuwd zullen worden, en hierdoor actief deel kunnen nemen aan het leven, en buiten de deur wonen, wat voor sommigen met epilepsie een grote angst is. Kom met ons in contact om te kijken of je in aanmerking komt voor een assistentiehond.

Diabetes Assistentiehond

Een Diabetes assistentiehond (Diabetic Alert Dog, DAD) is een assistentiehond die getraind is op de “hypo geur”. Wanneer iemand een hypo krijgt raakt het lichaam in een staat van stress en zakt de bloedsuikerspiegel. Hierbij komt een geur vrij die honden kunnen ruiken. Een DAD waarschuwt tijdig voor een hypo of hyper zodat mensen met diabetes maatregelen kunnen nemen om de bloedglucosespiegel op peil te houden. Hierdoor zijn minder ziekenhuisbezoeken nodig en voorkomt de persoon veel schade aan zijn of haar lichaam.

Zo biedt een DAD een oplossing voor mensen met diabetes die zelf de aanvallen niet goed aan voelen komen en een alternatief voor technologie zoeken. Kom met ons in contact om te kijken of u in aanmerking komt voor een DAD.

Assistentiehonden aanvraag

Heeft u een zorgvraag en wilt u graag een assistentiehond? Wilt u meer informatie over wat voor type assistentiehond bij u past?
Kom gerust in contact en wij zullen kosteloos een intakegesprek aangaan op locatie.
Email via vragen@stichtinghero.nl of bel ons op +31 (0) 6 14 79 89 99

HERO's