Diabetes Assistentiehond

De opleiding bestaat uit 3 gedeeltes: Puppy training, Basistraining assistentiehond, Vervolgtraining: de specialisatie tot Diabetes Assistentiehond.

1. Puppy training: U leert de letters van het alfabet aan

6-7 lessen over een periode van 6-7 weken.

De puppytraining vindt plaats wanneer de pup in de leeftijd is van 7/8 weken oud tot en met 14/16 weken oud. De pup verblijft in de leeftijdsfase op de Hunneheide of in de normale woonomgeving van de instructeur. Tijdens de puppy training, die 1x per week is, traint de cliënt met de pup, onder begeleiding van instructeur(s). Op deze wijze wordt er kennis gelegd bij de cliënt, wordt er een band gesmeed tussen pup en cliënt. Onder deskundige begeleiding leert de pup de cliënt kennen en begrijpen. Tijdens week 14/16 wordt de pup geplaatst bij de cliënt.

LET OP: Er worden geen pups of honden geplaatst in de maand december. Dit in verband met het oplopen van mogelijke trauma’s rondom oud en nieuw. Pas in de 2e week van januari worden er honden of pups geplaatst.

Indien een hond al 1 jaar is of ouder (maximaal 3 jaar oud) bij de aanvang van de basistraining, dan wordt de hond eerst medisch gekeurd voor de aanvang van de certificaat basiscursus assistentiehonden.

Indien u een pup bij ons vandaag heeft dan heeft u de puppycursus al doorlopen en kent de hond al een aantal basisvaardigheden. Deze basisvaardigheden worden nu extra bevestigd en uitgebouwd. Daarnaast blijft socialiseren een must. En generaliseren is hier het grote toverwoord. Dat zult u nog vaak tegenkomen.

2. Basistraining Assistentiehond: U leert woorden te maken met de letters

10 lessen over een periode van 3 maanden, gemiddeld om de week les. Minimaal 80% aanwezig zijn en actief meedoen vereist. Afronden met een examen.

Vanaf week 14/16 wordt er gestart met de basis training. Ook volwassen honden die met een opleiding starten beginnen bij de basis. Dit gaat in de vorm van TEAM training. Er doen minimaal 2 teams mee en maximaal 6 teams mee in één groep.

In de basistraining leert u over hondengedrag, de basis appel voering, hoe leert een hond. Wat is mijn eigen inwerking. Een hond opleiden is geen eenvoudige taak. Er komt veel bij kijken, daarbij werkt een hond als een spiegel, dit heeft een psychologisch effect wat u niet mag onderschatten.

Voor een kynologisch instructeur geldt: een hond trainen is niet moeilijk, een mens trainen….. dat is pas moeilijk. In de basis cursus krijgt u ook theorie die aan de hand van powerpoint gegeven worden. De meeste trainingen zullen worden gefilmd en deze worden in een groepsapp gedeeld zodat een ieder die weer na kan kijken en hier van kan leren.

U heeft met de groep 3 lesuren achter elkaar. Zorg dat u op tijd komt, de kantine is altijd een half uur van te voren open en de koffie en thee staan klaar. Het is fijn om op tijd te starten dan wordt er zo min mogelijk tijd verspeelt.

Voor iedere 3 uur fysieke les is er ook 1 uur extra met online ondersteuning. Dit gaat via een groepsapp. Op de training wordt u geleerd wat u moet doen en oefenen thuis. U wordt geacht dit thuis te gaan trainen. Van die trainingen maakt u filmpjes. Zo kan de instructeur u ook deels thuis begeleiden. Daarmee wordt langdurig fouten trainen voorkomen. U deelt uw filmpjes in een groepsapp, alle teams doen dat. Op de filmpjes krijgt een ieder feedback. Daar leer je heel veel van. Ook de trainingsfilmpjes worden hierop gedeeld. Zodat je thuis nog rustig na kunt kijken hoe de oefening ook alweer moest.

Vaardigheden die aangeleerd worden:
- Algemeen appel: Netjes meelopen met een slappe lijn; zit, zit en wacht, hier; af en blijf; staan, naast

Apporteren, duwen, trekken, Spelen met een speeltje,

- Oefening met GEUR: walnoot (en hypo voor mensen met diabetes)
De laatste les van de basistraining is een examen.

Deze moet u minimaal met een 7 halen om door te kunnen naar de Certificaat vervolgtraining

Inmiddels heeft u het certificaat van de basis cursus behaald en mag u starten met het certificaat voor de vervolg. U kent inmiddels de werkwijze en hoe er getraind wordt. Het grote verschil met de basis cursus is dat er nu geen theorie meer gegeven wordt. U gaat nu de 3 uur volmaken met praktijk trainen.
Het kan zijn dat uw hond op de leeftijd is van rond de 7 maanden, de 2e gevoelige periode. Ook nu is socialiseren wederom belangrijk en het blijven generaliseren van alle oefeningen. Dit blijft terugkomen, is intensief maar uiterst belangrijk.

3. Vervolgtraining, de specialisatie tot Diabetes Assistentiehond: U leert zinnen te maken met de woorden.

8 lessen over een periode van 4 maanden. Gemiddeld 1x per 2-3 weken les. Geen theorie meer, alleen praktijk, afsluiten met een examen.

Tijdens de vervolgtraining worden de oefeningen van de basistraining verder uitgebreid en in moeilijkheidsgraad opgebouwd. Waar mogelijk integreert u de oefeningen zoveel mogelijk in uw thuissituatie en in het dagelijks leven. Generaliseren is hierbij het toverwoord.

In de lessen leert u steeds weer nieuwe toepassingen (generaliseren) van de basisbeginselen.
Vergelijk het met lezen en schrijven. In de puppycursus leert u de letters te herkennen. In de basis cursus maken we van losse letters woorden.

In de vervolg training leert u met de woorden zinnen te maken. De meeste honden kunnen tussen de 8-10 maanden al goed de hypo geur verwijzen. Indien de hypogeur goed gegeneraliseerd is kan er gestart worden met de hyper geur. De hypo geur heeft zijn eigen verwijzing, de hyper geur heeft dus een andere verwijzing dan de hypogeur. Naast de oefeningen uit de training van de basis komen er nieuwe oefeningen bij. Dit is afhankelijk voor welke specialisatie de hond wordt opgeleid.

Medische keuring:

Wanneer de hond de leeftijd heeft van 1 jaar oud, dan volgt de medische keuring.
De medische keuring is de ECVO test (ogen), daarna de ellebogen (ED) en de heupen HD).
De Hunneheide laat de ECVO test doen in Drachten bij een gespecialiseerde dierenarts. De ED en HD foto’s worden genomen door Remco van ’t Hof van het dierenziekenhuis Assen. De foto’s worden dan doorgestuurd van Bernadette van Rijssen van de faculteit van Gent (België). Mevrouw van Rijssen stuurt dan weer de uitslag met de bijbehorende certificaten naar de Hunneheide.

LET OP! Indien u een pup van ons heeft gekocht en het tijdens de medische keuring mocht blijken dat de hond medisch NIET GOED gekeurd wordt, dan heeft u recht op een nieuwe pup of een andere hond van de Hunneheide. Indien u start met een nieuwe pup dan kunt u kosteloos het traject opnieuw doorlopen. Dit is een vorm van garantstelling naar u als cliënt. De Hunneheide fokt zo zorgvuldig mogelijk. Wat u zich wel moet realiseren dat honden nu eenmaal levende wezens zijn en dat hier risico’s aan kleven. Hoe zorgvuldig we ook zijn, je kan nooit in een hond kijken.

De hond is nu minimaal 1 jaar oud, u bent al aardig een team. De hond is al door veel fases heen gegaan en wordt nu stabieler en kan training technisch meer aan.

Alle oefeningen en trucjes die u heeft aangeleerd moeten nu één geheel gaan vormen, het moeten vaardigheden worden die schijnbaar zonder moeite uitgevoerd worden. Het wordt dagelijkse kost.
In deze lessen wordt er op een steeds hoger niveau getraind en is de training geavanceerder. De oefeningen worden steeds complexer en de hond met steeds zelfstandiger leren te werken.

Alles wordt op een eerlijke en vriendelijke manier aangeleerd, zodat de hond met gemak en zelfvertrouwen zijn werk kan doen en u er optimaal uit kunt halen wat er in zit. Dit vergt ook het nodige van u. Leven met een assistentiehond vergt een andere levensstijl dan u daarvoor waarschijnlijk gewend bent. Onderschat dat niet, dat kost ook tijd en energie.

Ook in de nacht zult u moeten trainen en vaardigheden aan moeten leren, anders gaat de hond straks s’ nachts niet verwijzen. Het goed generaliseren van alle oefeningen is een tijdrovende klus die u niet mag onderschatten. Realiseert u zich ook dat oefeningen steeds herhaald moeten worden, anders vervaagd de vaardigheid. Vergelijk het met fietsen, u verleert fietsen echt niet snel, maar de behendigheid en de snelheid van fietsen neemt wel af als u dit niet geregeld oefent. Na de 8e les wordt u geacht volledig te kunnen functioneren als een team. Dan heeft u ongeveer 1,5 jaar getraind met uw hond. Het examen wordt op de honden school én in uw thuissituatie afgenomen. U doet dus 2x examen voordat u volledig gecertificeerd wordt. Na het thuisexamen krijgt u een dekje én pasje van stichting HERO.

Vaardigheden die beheerst moeten worden: 

- Algemeen:
1. Geconcentreerd te functioneren, zonder zich te laten afleiden door mensen, dieren of dingen, plotselinge geluiden, optische verschijnselen (langsrazend verkeer, open klappende paraplu's, plotselinge muziek, e.d.) en aantrekkelijke dan wel afstotende geuren.
2. Te volgen zonder te snuffelen, van de grond te (vr)eten, te markeren, te urineren, of te defecteren. Rustig te volgen bij grote drukte en in mensenmenigten;
3. Schot- en vuurwerkvast te zijn en niet overmatig bang te zijn voor onweer;

- Algemeen appel: Netjes meelopen met een slappe lijn; zit, zit en wacht, hier; af en blijf; staan, naast.
Apporteren, duwen, trekken, spelen met een speeltje.

- Verwijzen van GEUR: walnoot, hypo en Hyper

Denk goed na welke alarmeer methode u kiest (zie hieronder). Dit is een VERPLICHT onderdeel om te kunnen slagen voor het examen.

- De hond moet in staat zijn om mensen in de omgeving te waarschuwen als de cliënt in coma raakt. Kies 1 van de 2 opties. Dit moet hij kunnen door middel van:
1. waarschuwen van mensen in huis (help).
De hond gaat naar het dichtstbijzijnde persoon in huis en waarschuwt deze door middel van een verwijzing, b.v. tikken met zijn neus tegen het been
2. bediening / alarmsysteem: verbonden met een alarm centrale

De laatste les van de vervolgtraining assistentiehond is een examen. Deze moet u minimaal met een 7 halen om door te kunnen naar de Certificaat specialisatie assistentiehond (Diabetes Assistentiehond, Autisme assistentiehond, Blindengeleidehond, combinatie: Diabetes en geleidehond).


HERO's